Home » Vijesti » Obuka za rad u sektoru metalo prerade

Obuka za rad u sektoru metalo prerade

Povećanje nivoa znanja i kompetencija zaposlenih i nezaposlenih osoba u cilju poboljšanja konkurentnosti biznisa stalna je potreba u današnjem vrlo dinamičnom poslovnom okruženju. Ukoliko se želite obučiti za rad na poslovima zavarivača, bravara ili operatera na CNC strojevima, ovo je prava prilika za Vas!

Razvojna agencija Žepče organizuje:
1. Obuku za zavarivača- TIG, MIG, Elektro
2. Obuku za bravara
3. Obuku za CNC operatera

Svaka obuka traje 90 dana
Vremenski rok obuke: 17.5.2021 – 17.8.2021.
Organizacija obuke: 6 puta sedmično u trajanju od 8h po terminu
Lokacija izvođenja obuke: Proizvodni pogon poduzeća TISAkomerc d.o.o. Žepče
Obuke su besplatne za sve polaznike

*Organizator obuke (Razvojna agencija Žepče) neće snositi nikakve dodatne troškove polaznika obuke (kao što su troškova prijevoza, ishrane i slične troškove), osim troškova same obuke.
*Za sve obuke polaznici koji redovito budu prisutni na istim dobit će certifikat o stečenom znanju.
*Pet polaznika koji steknu najbolje vještine dobiti će priliku da se zaposle u poduzeću TISAKOMERC d.o.o. Žepče.

Prijavni obrazac možete pronaći ovdje!

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: razepce@gmail.com sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv za obuke RAŽ.

Rok za prijavu na Javni poziv je do 12.05.2021. do 14 h
Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na web stranici Razvojne Agencije Žepče.
Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Ovaj ciklus obuke se realizira uz potporu USAID-a (Američke agencije za međunarodni razvoj) kroz projekt WHAM (Workforce and Higher Access to Markets Activity) kojeg u Bosni i Hercegovini implementira IESC i ENOVA.

Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više modula, ali će imati mogućnost prisustvovati samo na jednom modulu. Raspored prijavljenih kandidata će se izvršiti sukladno pristiglim prijavama i dostupnim brojem mjesta u grupi za svaku obuku. Ako pojedini kandidat zbog popunjenosti mjesta u grupi za obuku za koju je iskazao interes istu ne bude mogao pohađati bit će mu ponuđeno da pohađa drugu raspoloživu obuku.

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju suglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.