TX – Alatni nastavak zvijezda

TX - Alatni nastavak zvijezda TX - Alatni nastavak zvijezda TX - Alatni nastavak zvijezda TX - Alatni nastavak zvijezda TX - Alatni nastavak zvijezda TX - Alatni nastavak zvijezda TX - Alatni nastavak zvijezda TX - Alatni nastavak zvijezda TX - Alatni nastavak zvijezda

TX – Alatni nastavak zvijezda

Oznaka Artikl Dužina Primjena JD 79 + SPAX’S
TX 10 7938 25 mm Ø 3,0 + Ø 3,5
TX 20 7938 25 mm Ø 4,0 + Ø 4,5
TX 25 7938 25 mm Ø 5,0
TX 30 7938 25 mm Ø 6,0 + Ø 8,0
TX Spax 7955 25 mm für SPAX’S mit Schlüsselführung
TXL 20 8441 50 mm Ø 4,0 + Ø 4,5
TXL 25 8441 50 mm Ø 5,0

PZ – Alatni nastavak Pozidrive križasti

PZ - Alatni nastavak Pozidrive križasti PZ - Alatni nastavak Pozidrive križasti PZ - Alatni nastavak Pozidrive križasti PZ - Alatni nastavak Pozidrive križasti PZ - Alatni nastavak Pozidrive križasti PZ - Alatni nastavak Pozidrive križasti PZ - Alatni nastavak Pozidrive križasti PZ - Alatni nastavak Pozidrive križasti PZ - Alatni nastavak Pozidrive križasti

PZ – Pozidrive križasti

Oznaka Artikl Dužina Primjena JD 79 + SPAX’S
PZ 1 7950 25 mm Ø 2,5 + Ø 3,0
PZ 2 7950 25 mm Ø 3,5 + Ø 4,0 + Ø 4,5 + Ø 5,0
PZ 3 7950 25 mm Ø 6,0
PZ 4 7950 25 mm Ø 7,0
PZL 1 7940 50 mm Ø 2,5 + Ø 3,0
PZL 2 7940 50 mm Ø 3,5 + Ø 4,0 + Ø 4,5 + Ø 5,0
PZL 3 7940 50 mm Ø 6,0

DIN 571 – Šestougaoni – Drvo vijci

DIN 571 - Šestougaoni – Drvo vijci DIN 571 - Šestougaoni – Drvo vijci DIN 571 - Šestougaoni – Drvo vijci DIN 571 - Šestougaoni – Drvo vijci DIN 571 - Šestougaoni – Drvo vijci DIN 571 - Šestougaoni – Drvo vijci DIN 571 - Šestougaoni – Drvo vijci DIN 571 - Šestougaoni – Drvo vijci DIN 571 - Šestougaoni – Drvo vijci

DIN 571 – Šestougaoni – Drvo vijci sa polunavojem

L / Ø 5 6 8 10 12 16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

Boja: cink – bijelo pasiviziran

SPAX’S Konstrukcijski vijci

SPAX'S Konstrukcijski vijci SPAX'S Konstrukcijski vijci SPAX'S Konstrukcijski vijci SPAX'S Konstrukcijski vijci SPAX'S Konstrukcijski vijci SPAX'S Konstrukcijski vijci SPAX'S Konstrukcijski vijci SPAX'S Konstrukcijski vijci SPAX'S Konstrukcijski vijci

SPAX’S – Konstrukcijski vijci

 

JD79 – Iver vijci upuštena glava

Boja Varijante Navoj
cink – bijelo pasiviziran

cink – zuto pasiviziran

VG – Puni navoj
L / Ø 8,0 10,0 12,0
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
450
500
550
600

SPAX’S sa rupom glave

SPAX'S sa rupom glave SPAX'S sa rupom glave SPAX'S sa rupom glave SPAX'S sa rupom glave SPAX'S sa rupom glave SPAX'S sa rupom glave SPAX'S sa rupom glave SPAX'S sa rupom glave SPAX'S sa rupom glave

SPAX’S KL 77 – Upušreni vijak sa rupom glave

 

 

Boja Varijante Navoj
cink – bijelo pasiviziran

cink – zuto pasiviziran

VG – Puni navoj

 

L / Ø 4,5 5,0 6,0
25    
27/30    
35    
40    
45    
50  
55    
60
70
80
90  
100  
110    
120    

SPAX’S Vijak za leđa

SPAX'S Vijak za leđa SPAX'S Vijak za leđa SPAX'S Vijak za leđa SPAX'S Vijak za leđa SPAX'S Vijak za leđa SPAX'S Vijak za leđa SPAX'S Vijak za leđa SPAX'S Vijak za leđa SPAX'S Vijak za leđa

SPAX’S RW 76 – Vijci za leđa

 

JD79 – Iver vijci upuštena glava

Boja Varijante Navoj
cink – bijelo pasiviziran

cink – zuto pasiviziran

VG – Puni navoj

 

L / Ø 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
13          
15        
16        
17        
20  
21          
23          
25  
27        
30  
35  
40      
45      
50      
55        
60      
70        

SPAX’S Lećasta glava

SPAX'S Lećasta glava SPAX'S Lećasta glava SPAX'S Lećasta glava SPAX'S Lećasta glava SPAX'S Lećasta glava SPAX'S Lećasta glava SPAX'S Lećasta glava SPAX'S Lećasta glava SPAX'S Lećasta glava

SPAX’S 75 – Vijci  lećaste glave

 

JD79 – Iver vijci upuštena glava

Boja Varijante Navoj
cink – bijelo pasiviziran

cink – zuto pasiviziran

VG – Puni navoj

 

L / Ø 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
10        
12      
13      
15  
16    
17  
20
25
30
35
40  
45  
50    
60      
70        
80        

SPAX’S Okrugla glava

SPAX'S Okrugla glava SPAX'S Okrugla glava SPAX'S Okrugla glava SPAX'S Okrugla glava SPAX'S Okrugla glava SPAX'S Okrugla glava SPAX'S Okrugla glava SPAX'S Okrugla glava SPAX'S Okrugla glava

SPAX’S Vijci okrugle glave

 

 

Boja Varijante Navoj
cink – bijelo pasiviziran

cink – zuto pasiviziran

VG – Puni navoj

TG – Polu navoj

L / Ø 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
10
11
12
13
15
16
17
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100

SPAX’S Upuštena glava

SPAX'S Upuštena glava SPAX'S Upuštena glava SPAX'S Upuštena glava SPAX'S Upuštena glava SPAX'S Upuštena glava SPAX'S Upuštena glava SPAX'S Upuštena glava SPAX'S Upuštena glava SPAX'S Upuštena glava

SPAX’S – Vijci upuštene glave

 

 

Boja Varijante Navoj
cink – bijelo pasiviziran

cink – zuto pasiviziran

VG – Puni navoj

TG – Polu navoj

 

L / Ø 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
10
12
13
15
16
17
20
22
23
25
27 (28)
30
32
35
40
45
50
55 ↑VG
60 ↓TG
65
70
75
80
90 (85)
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
240
260
280
300
Ø Glava 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0

SPAX’S – Vijci upuštene glave križasti, brunirani

L / Ø 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
12/13      
15      
16    
17      
20    
25  
30
35
40
45  
50  
55      
60        

SPAX’S – Vijci upuštene glave križasti, niklovani

L / Ø 3,0 3,5 4,0
13  
15  
17
20
25
30
35    
40    

SPAX’S – Vijci upuštene glave križasti, A2 / A4

L / Ø 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
12          
16        
20      
25    
30  
35  
40
45      
50    
60    
70        
80        
90        
100        
120