Futura Incline

AA 14 – Futura Incline

 

Futura Incline: – AA 14-25 – manuelni

– AA 14-26 – sa jednim motorom

– AA 14-27 – sa dva motora 

Freeline

AA 50 – Freeline

 

Freeline: – AA 50-01 – manuelni

– AA 50-02 – sa jednim motorom 

 

AA 51 – Freeline Swivel

Freeline Swivel: – AA 51-01 – manuelni

– AA 51-02 – sa jednim motorom 

 

Okretni spojnici
H=75 mm
(za zaobljene površine)
Okretni spojnici
H=100 mm
(za ravne površine)
Primjena
RN 40-56 RN 40-43 AA 51-01
KU 01-70 KU 01-71 AA 51-02

 

 

RN 45-10 – zaobljene površine, metalne,
Ø 680 mm, (Boja: srebrena mat)

RN 45-11 – zaobljene površine, metalne,
Ø 680 mm, (Boja: crna)

 

RN 45-18 – Površina metalna, Ø 600 mm (Boja: hrom)

 

AA 52 – Freeline Chassis

 

Freeline Chassis: – AA 52-01 – manuelni

– AA 52-02 – sa jednim motorom 

 

KX 16-30 – Metalni okvir za 2 sjedišta sa funkcijama

 

 

KX 16-35 – Metalni okvir za 3 sjedišta sa funkcijama

Proline

AA 44 – Proline

 

Proline: – AA 44-00 – manuelni

– AA 44-01 – sa jednim motorom

– AA 44-02 – sa dva motora 

 

AA 47 – Proline Swivel

 

Proline Swivel: – AA 47-00 – manuelni

– AA 47-01 – sa jednim motorom

– AA 47-02 – sa dva motora 

 

Okretni spojnici
H=75 mm
(za zaobljene površine)
Okretni spojnici
H=100 mm
(za ravne površine)
Primjena
RN 40-56 RN 40-43 AA 47-00
KU 01-70 KU 01-71 AA 47-01       AA 47-02

 

 

RN 45-10 – zaobljene površine, metalne,
Ø 680 mm, (Boja: srebrena mat)

RN 45-11 – zaobljene površine, metalne,
Ø 680 mm, (Boja: crna)

 

AA 47 – Proline Chassis

Proline Chassis: – AA 47-50 – manuelni

– AA 47-51 – sa jednim motorom

– AA 47-52 – sa dva motora 

 

 

AA 47-53 – Metalni okvir za 2 sjedišta sa funkcijama

 

 

AA 47-54 – Metalni okvir za 3 sjedišta sa funkcijama

Starline

AA 35 – Starline

 

Starline: – AA 35-00 – manuelni

– AA 35-01 – sa gas oprugom

– AA 35-02 – sa jednim motorom

– AA 35-03 – sa dva motora 

Dodatni elementi za  Starline-Program

AK 02-65 – Metalni leđni okvir sa  bestepenom  manuelnom  prilagodbom  uzglavlja
AK 12-14 – Metalni okvir inkl. Val opruga

AA 38 – Starline Swivel

Starline Swivel: – AA 38-00 – manuelni

– AA 38-01 – sa gas oprugom

– AA 38-02 – sa jednim motorom

– AA 38-03 – sa dva motora 

 

Okretni spojnici
H=75 mm
(za zaobljene površine)
Okretni spojnici
H=100 mm
(za ravne površine)
Primjena
RN 40-56 RN 40-43 AA 38-00       AA 38-01
KU 01-70 KU 01-71 AA 38-02       AA 38-03

 

 

RN 45-10 – zaobljene površine, metalne,
Ø 680 mm, (Boja: srebrena mat)

RN 45-11 – zaobljene površine, metalne,
Ø 680 mm, (Boja: crna)

 

AA 41 – Starline Chassis

 

Starline Chassis: – AA 41-00 – manuelni

– AA 41-01 – sa gas oprugom

– AA 41-02 – sa jednim motorm

– AA 41-03 – sa dva motora 

 

KX 16-75 – Metalni okvir za 2 sjedišta sa funkcijama

 

KX 16-80 – Metalni okvir za 3 sjedišta sa funkcijama

 

 

KX 16-05 – Metalni okvir za 2 sjedišta bez funkcija

 

 

KX 16-00 – Metalni okvir za 3 sjedišta bez funkcija

Highline

AA 17 – Highline

Highline: – AA 17-00 – manuelni

– AA 17-01 – sa gas oprugom

– AA 17-02 – sa jednim motorom

– AA 17-03 – sa dva motora

 

AA 20 – Highline Swivel

 

Highline Swivel:

 

– AA 20-25 – manuelni

– AA 20-26 – sa gas oprugom

– AA 20-27 – sa jednim motorom

– AA 20-28 – sa dva motora 

 

Dodatni elementi za  Highline-Program

AK 02-65 – metalni leđni okvir sa  bestepenom  manuelnom  prilagodbom  uzglavlja
AK 12-33 – metalni okvir sjedišta  inkl. Val opruga
DF 40-51 – sigurnosni pokrov TÜV-testiran
AA 17-50 – Produžetak nožnog dijela za 9 cm, za maksimalnu dužinu  ležeće površine

 

Okretni spojnici
H=75 mm
(zaza

obljenepovršine)

Okretni spojnici
H=100 mm
(za

ravnepovršine)

Primjena
RN 40-56 RN 40-43 AA 20-25

AA 20-26

KU 01-70 KU 01-71 AA 20-27

AA 20-28

 

RN 45-10 – zaobljene površine, metalne

Ø 680 mm, (Boja: srebrena mat)

RN 45-11 – zaobljene površine, metalne,

Ø 680 mm, (Boja: crna)

 

 

 

AA 20 – Highline Chassis

 

Highline Chassis: – AA 20-00 – manuelni

– AA 20-01 – sa gas oprugom

– AA 20-02 – sa jednim motorom

– AA 20-03 – sa dva motora 

 

 

DH 12-51 – Nosač Chassis-Okova

BC 07-28

BC 07-28 BC 07-28 BC 07-28 BC 07-28
BC 07-28 BC 07-28
BC 07-28 BC 07-28 BC 07-28
Primjena: – u sofama

– u ugaonim garniturama

Okov BC 07-28 omogućuje razvoj  komada namještaja sa  2000 mm dugom površinom za ležanje i slobodnim prostorom od 120 mm između namještaja i poda.

Konstrukcija: – kompaktno +stabilno

– omogućuje upotrebu raličitih  feder-elemenata (valopruge, žičana jezgra, opruge u traci)

Debljina spužve: – 100 mm

– Nožni dio – 45 mm

Širina okvira: – 700 mm   (KX 31-33 + KU 10-00)

– 1200 mm (KX 31-28 + KU 10-01)

– 1400 mm (KX 31-73 + KU 10-02)

– 1600 mm (KX 31-31 + KU 10-03)

 

Dodatni elementi: – Opruga PD 19-52 – für 700 mm, 1200 mm širina okvira

– Opruga PD 20-04 – für 1400 mm širina okvira

– Opruga PD 20-05 – für 1600 mm širina okvira

Tehnička pomoć: – obširna tehnička oslikavanja

– Skica ugradnje sa montiranim okovima

– Podrška Vašim saradnicima  od strane našeg odjela prodaje pri uvodu novih modela

BC 06-01

BC 06-01 BC 06-01
BC 06-01 BC 06-01 BC 06-01 BC 06-01 BC 06-01 BC 06-01 BC 06-01
Primjena: – u sofama

– u ugaonim garniturama

Okov BC 06-01 omogućuje razvoj  komada namještaja s fiksnim sjedištem, nepomičnim naslonom,  i slobodnim prostorom između namještaja i poda od   100 mm

Konstrukcija: – kompaktno +stabilno

–  omogućuje upotrebu  raličitih  feder-elemenata (valopruge, žičana jezgra, opruge u traci)

Širina okvira: – 1400 mm (KX 31-39)

– 1500 mm (KX 31-00)

– 1950 mm (KX 31-69)

Prednosti: – visok komfort sjedišta i udobnost pri spavanju

– sa ugrađenim funkcionalnim rješenjem u ovom okovu, izbjegnuta je mogućnost od nastanka ogrebotina na patosu

Tehnička pomoć: – obširna tehnička oslikavanja

– Skica ugradnje sa montiranim okovima

– Podrška Vašim saradnicima  od strane našeg odjela prodaje pri uvodu novih modela

BC 05-50

BC 05-50 BC 05-50
BC 05-50 BC 05-50
BC 05-50 BC 05-50 BC 05-50 BC 05-50 BC 05-50
Primjena: – u sofama

– u ugaonim garniturama

Okov BC 05-50 omogućuje razviti komad namještaja s fiksnim sjedištem, nepomičnim naslonom, okvir relativno male dubine (samo 770mm) i 2000 mm duge površine za spavanje

Konstrukcija: – kompaktan +stabilan

– omogućuje upotrebu raličitih  feder-elemenata (valopruge, žičana jezgra, opruge u traci)

Debljina spužve: – Površina sjedišta, srednji dio, nožni dio – 100 mm
Širina okvira: – 1200 mm (KX 34-52 + KX 34-53)

– 1400 mm (KX 34-54 + KX 34-55)

– 1600 mm (KX 34-56 + KX 34-57)

Prednosti: – sa ugrađenim funkcionalnim rješenjem u ovom okovu, izbjegnuta je mogućnost od nastanka ogrebotina na patosu; također je omogućena   izrada efektnog komada namještaja , gdje se čeoni dio i sjedište presvlači platnom bez dodatnih šavova.
Tehnička pomoć: – obširna tehnička oslikavanja

– Skica ugradnje sa montiranim okovima

– Podrška Vašim saradnicima  od strane našeg odjela prodaje pri uvodu novih modela

BC 02-25

BC 02-25 BC 02-25
BC 02-25 BC 02-25
BC 02-25 BC 02-25 BC 02-25 BC 02-25 BC 02-25
Primjena: – u sofama

– u ugaonim garniturama

Okov BC 02-25 omogućuje razvoj  komada namještaja s fiksnim sjedištem, nepomičnim naslonom, okvir relativno male dubine  i 2000 mm duge površine za spavanje

Konstrukcije: – kompaktan +stabilan

– omogućuje upotrebu raličitih  feder-elemenata (valopruge, žičana jezgra, opruge u traci)

Debljina spužve: – srednji dio – 95 mm

– nožni dio – 40 mm

Širina okvira: – Okov omogućuje proizvodnju  namještaja sa svakom širinom okvira
Zusätzliche Elemente: – nožni dio KE 15-58 – zs ≈ 1200 mm širok okvir

– nožni dio KE 15-64 – za ≈ 1400 mm širok okvir

– nožni dio KE 15-69 – za ≈ 1600 mm širok okvir

Technische Hilfe: – obširna tehnička oslikavanja

– Skica ugradnje sa montiranim okovima

– Podrška Vašim saradnicima  od strane našeg odjela prodaje pri uvodu novih modela