S – Clip Nr. 4

S – Clip Nr. 4 S – Clip Nr. 4 S – Clip Nr. 4 S – Clip Nr. 4 S – Clip Nr. 4 S – Clip Nr. 4 S – Clip Nr. 4 S – Clip Nr. 4 S – Clip Nr. 4
Maksimalno opterećenje opruga u montaži: 30 kg
Prečnik opruga: 3,6 mm, 3,8 mm, 4,0 mm
Montaža: manuelno, sa EKM-Automatima ili uređajima drugih proizvođača..

S – Clip Nr. 3

S – Clip Nr. 3 S – Clip Nr. 3 S – Clip Nr. 3 S – Clip Nr. 3 S – Clip Nr. 3 S – Clip Nr. 3 S – Clip Nr. 3 S – Clip Nr. 3 S – Clip Nr. 3
Maksimalno opterećenje opruga u montaži: 16 kg
Prečnik opruga: 2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm
Montaža: manuelno, sa EKM-Automatima ili uređajima drugih proizvođača.