Ravne i spiralne rebraste tiple

Ravne i spiralne rebraste tiple Ravne i spiralne rebraste tiple Ravne i spiralne rebraste tiple Ravne i spiralne rebraste tiple Ravne i spiralne rebraste tiple Ravne i spiralne rebraste tiple Ravne i spiralne rebraste tiple Ravne i spiralne rebraste tiple Ravne i spiralne rebraste tiple
Opšte Informacije: Drvene tiple se proizvode  u našem predstavništvu, t.j. u Tisa-Sünkel (Bosns) .

U proizvodnom procesu se tiple brižno čiste od prašine/piljevine, i dodatno dvostruko ručno selektuju.

Materijal: Bukovo drvo
Vlaga: maximalno 6 – 8%
Tolerancija: Prečniks i dužinr  +/- 0,1 mm
Montaža: Ručno ili automatima
Broj tipli u  10 kg pakovanju:

 

A / Ø Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85  
90  
800

Preračunska tabela – bukove rebraste tiple, broj komada na bazi 10 kg

A / Ø Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14
30 18 000 10 000 6 440 4 600 3 260
35 15 500 8 540 5 640 3 940 2 800
40 13 500 7 480 4 760 3 450 2 460
45 12 200 6 750 4 400 3 000 2 200
50 11 200 5 950 3 840 2 750 1 960
55 10 000 5 600 3 520 2 520 1 800
60 9 000 5 200 3 200 2 300 1 630
65 8 400 4 700 2 970 2 100 1 500
70 7 800 4 250 2 750 1 950 1 400
75 7 200 4 000 2 650 1 850 1 330
80 6 700 3 750 2 400 1 730 1 230
85   3 560 2 250 1 620 1 160
90   3 370 2 150 1 510 1 100